Hovedbestyrelsen var samlet d. 21. juni til pizza og møde på terrassen hjemme formanden. Nogle højdepunkter fra mødet var:

  • Vi skal have ryddet op i MinForening. Der er mange personer, som enten ikke er aktive i klubben mere eller mangler tilhørsforhold.
  • Vi har sagt ja til et initiativ fra P3 og DGI, som går ud på at vise unge det stærke fællesskab, der eksisterer i idrætsklubberne. Vi skal i uge 39 lave åbne træninger og eventuelt en arrangement i forlængelse heraf. Vi bliver støttet med 3000 kr.
  • Medhjælperfesten bliver afholdt d. 28. oktober. Lars Henrik kontakter volleyball med henblik på samarbejde om at organisere hjælperfesten. Hovedbestyrelsen hjælper til med det praktiske arbejde på dagen. Vi booker fodbolds klublokale.
  • Næste møde finder sted d. 23. august kl. 18.00.