Kære DSIO’ere,
Så er det igen tid til at afholde generalforsamling i DSIO’s hovedforening. Datoen er søndag d. 20. marts, 2022, kl. 17 og igen i år afholdes generalforsamlingen som udgangspunkt på adressen Hejmdalsvej 10, 5200 Odense V (Fodbolds klubhus i Bolbro).

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gratis sandwich og drikkevarer, og vi opfordrer samtidig til, at folk bliver hængende med sine foreningskammerater til en omgang god gammeldags brætspilshygge.

Indkomne forslag til dagsordenen skal sendes til formand@dsio.dk senest søndag d 6. marts. I får alle tilsendt dagsorden og regnskabsudkast senest søndag d. 13. marts.

På Facebook bliver der i en nær fremtid oprettet en begivenhed, som sendes ud til jer via jeres foreningsformand, og denne begivenhed skal man trykke ”deltager” i, så vi på denne måde ved hvor mange sandwiches, der skal bestilles.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag med gode spil og hyggeligt selskab.

Venlig hilsen
DSIO Hovedbestyrelse
I Sportens Ånd, For det Sociale Bånd!