15 personer havde fundet vej til fodbolds klubhus i Bolbro for at deltage i generalforsamlingen for DSIO’s hovedforening. Den årligt tilbagevendende begivenhed var rettidigt indkaldt og kunne derfor gennemføres som planlagt. Deltagerne kunne derfor høre formandens beretning, som handlede om det korteste bestyrelsesår nogensinde, da generalforsamlingen i 2023 blev afholdt i maj måned. I løbet af bestyrelsesåret gennemførte hovedbestyrelsen koordinering af frivillige til årsfesten og Tinderbox og traf beslutning om fjernelse af afdelingernes kontingentbetaling til hovedbestyrelsen samt indførsel af nyt medlemssystem (som i parentes bemærket stadig er under implementering og er et tilbud til afdelingerne).

Kassereren kunne konstatere, at der var overskud på bundlinjen, hvilket var tilfredsstillende. Hovedbestyrelsen vil kigge på hvordan pengene kan komme afdelingerne til gode i det kommende år. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen var en nem omgang da 3 ud af 4 var på genvalg og det nye medlem på forhånd havde tilkendegivet sin interesse for at træde ind i bestyrelsen. Det var således kun 2 suppleanter og en revisor, som skulle findes på selve generalforsamlingen. Det lykkedes uden de store sværdslag.

Den nye bestyrelse er på 4 personer. Det er Thomas Langholz (Volleyball), Peter-Tommas Theilmann Møss (håndbold), Jacob Rassing (håndbold) og Lasse Spliid Rasmussen (volleyball). Suppleanterne blev Niklas Jensen (fodbold) og Stine Petersen (håndbold). Lars Henrik Nielsen blev revisor. Hovedbestyrelsen er ikke konstitueret endnu, men der er aftalt møde senere på måneden, hvor dette forventes gjort.

Under eventuelt var der en snak om pengene fra Tinderbox, som pt. går i hovedforeningens kasse. Ville det være bedre for afdelingerne at få del i disse penge fremfor at slippe for kontingentet til hovedforeningen? Der er nogle praktiske udfordringer forbundet med at fordele penge fra Tinderbox til afdelingerne, f.eks. at det ikke registreres hvor de frivillige kommer fra og at nogle af de frivillige ikke er medlem af DSIO men venner af DSIO-medlemmer. Fra hovedbetyrelsens side betonede man, at hovedbestyrelsen ikke har interesse i at puge penge sammen.

 

Herefter diskede hovedforeningen op med banko og fine præmier. Jacob Rassing var både bankovært og deltager; en dobbeltrolle, som var lidt kontroversiel, især da Jacob begyndte at hive præmier hjem i stor stil. Der var slik, drikkevarer og drinkskort som præmier og pga. manglende bolde i bankospillet måtte nogle tal findes ved at dreje på et online lykkehjul med numre på. Dette skabte ind imellem et krav om et “spin”, fordi enkelte deltagere sad og manglede et nummer, som stod på lykkehjulet. Der var højt humør og forespørgsler på at få “rystet posen”.

Hovedbestyrelsen glæder sig allerede til generalforsamlingen næste år!