Foreningsinformation

Hurtig information

E-mail: info@dsio.dk

CVR: 30372573

Vedtægter


Nyheder

Privatlivspolitik

Senest ændret d. 11. juli 2018


DSIO’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
DSIO er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Joakim Lynge Jakobsen
Adresse: Reventlowsvej 74, 2 th. 5000 Odense C
Telefonnr.: 51781129
Mail: Formand@dsio.dk
Website: https://dsio.dk/

Behandling af personoplysninger

 • Vi behandler følgende personoplysninger:
 • Medlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger: 
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og udmeldelsesdato
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger: 
 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
 • Andre oplysninger som adresse, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Her indsamler vi oplysningerne fra:
 • Normalt får vi oplysningerne fra dig.
 • I andre tilfælde kan der være andre kilder: Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, kran